Sanatorium Sanat Akademisi

Halk Oyunları Kursu AntakyaUygarlıklar beşiği Anadolu, çeşitli büyük kültürlerin geçtiği bir köprü olmuş ve Anadolu Türklüğü zengin olan bu kültürel mirası günümüze kadar taşımışlardır. Belli bir toplumun üyesi olarak insan; kendi kültürel mirasını, gelenek,görenek, örf ve adetlerini, din ve düşünce anlayışını en iyi şekilde öğrenip yaşatır.

Türk kültürünün en önemli miraslarından olan Halk oyunlarımız, toplumun sosyo-kültürel yaşamında önemli bir yer tutar. Bölgesel olarak halk oyunlarımız, adım formları, müzikleri, kostümleri ve anlamları bakımından oldukça zengindir. Bu zenginliği sağlıklı bir şekilde gelecek kuşaklara taşımak her Türk insanının asli görevidir.

Sanatorium Müzik ve Bale Akademisi kendi kültürel mirasını yaşatmayı ve halk oyunlarını, Antakya çocuklarına ve gençlerine sevdirip öğretmeyi hedef edinmiştir. Halk oyunları eğitimi; Türkiye’nin bütün yörelerinin oyunlarını kapsamaktadır.

Kurumumuzda, Horonlar, Zeybekler, Halaylar, Barlar, Kaşık oyunları ve Karşılamalar yöresine sadık kalınarak öğretilmektedir.