Sanatorium Sanat Akademisi

ANTAKYA PİYANO KURSUDoğadaki tüm güzellikleri bünyesinde barındıran sanat,çocukların ve gençlerin kişiliklerinin gelişmeye başladığı yıllarda tanışacakları sanat etkinliği, onların olumlu yönde etkilenmesine katkıda bulunur.

Tüm sanat dalları içerisinde kuşkusuz müziğin ayrıcalıklı bir yeri vardır.

Doğadaki her zerrede müziği hissetmek mümkündür. İnsanların müzikle kurduğu ilişki anne karnında iken başlar ve ömür boyu devam eden doğal bir ilişkidir.

Çocukların ve gençlerin erken yaşta edindikleri olumlu müzikal deneyimler, onları bilişsel,duygusal ve fiziksel olarak geliştirir.

Piyano eğitimi, beynin koordine ettiği oldukça karmaşık ve beyni geliştiren bir aktivitedir. Piyano eğitiminin getirdiği duygusal ve estetik kazanımlar tartışılmazdır.

Piyano eğitimini doğru zamanda, doğru kişilerden, doğru yöntem ve materyalle almaya başlayan istekli bir öğrenci kişisel gelişimine büyük katkıda bulunur.

Kurumumuzda Piyano eğitimi batı müziği ağırlıklı olarak verilmektedir. Dersler bireysel olup haftada 2 gün ve 1’er saat olarak verilmektedir.