Sanatorium Sanat Akademisi

Antakya Keman KursuKEMAN EĞİTİMİ

“Müzik, güzellik ve estetik aracıdır”. Yaylı çalgılar grubunun temel çalgılarından biri olan keman, yüzyıllar boyunca müziğin en romantik tınılarını ortaya çıkartmıştır.

Keman yapısal olarak bugüne kadar çok değişmeyen bir enstrümandır. Batı müziğinde olduğu kadar Türk müziğinde de oldukça saygın bir yere sahiptir.

Kurumumuzda Batı müziği ağırlıklı olarak keman eğitimi verilmektedir. Dersler bireysel olup haftada 2 gün ve 1’er saat olarak verilmektedir.